រៀនភ្លេងខ្លួនឯងល្អអត់?

playing-acoustic-guitar-lg

ពេល​ដែល​ចង់​រៀន​ភ្លេង អ្វីដែល​យើង​គិត​ឃើញ​មុន​គេ​គឺ​បើក​យូធូប​មើល​ហើយ​រៀន​លេង​ភ្លេង​តាម​គេ​។ ធ្វើ​អញ្ចឹង​ស្រួល​ហើយ​អត់​អស់​លុយ​ច្រើន​ទៀត គ្រាន់​តែ​ទៅ​ទិញ​ឧបករណ៍​ភ្លេង​ដែល​យើង​ចង់​ចេះ​មក​ចប់​ហើយ​។

ប៉ុន្តែច្បាស់អត់ថាជម្រើសហ្នឹងល្អសម្រាប់យើង?

ដើម្បីអោយសម្រេចចិត្តអោយបានកាន់តែច្បាស់យើងនឹងផ្ដល់ពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិថា រៀនភ្លេងខ្លួនឯងល្អអត់?

 

+គុណសម្បត្តិ៖

   -ថវិកា៖ ក្នុងការរៀនភ្លេងដោយខ្លួនឯង គឺយើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយឡើយ ឬបើយើងចង់រៀនតាមអុីនធឺណែតក៍មិនចំណាយលុយច្រើនលើវាដែរ។

   -ពេលណាក៍បាន៖ បើសិនយើងបង្រៀនខ្លួនឯង យើងអាចរៀបចំពេលរៀនពេលណាក៍បានអាស្រ័យលើកាលវិភាគ និងការចង់បានរបស់យើងរៀងៗខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ បើសិនជាយើងរវល់ពេញពីរសប្ដាហ៍ អញ្ចឹងយើងអាចរៀបកាលវិភាគនៅពេលដែលយើងទំនេរ ឬក៍ពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់រៀនវិញក៍បាន។ គ្មានអ្នកណារអ៊ូដាក់យើងឡើយ។

   -មិនប្រឈមច្រើន៖ បើរៀនដោយខ្លួនឯង យើងមិនចាំបាច់បង្ហាញគេថាខ្លួនឯងលេងភ្លេងខុសយ៉ាងម៉េចខ្លះទេ អញ្ចឹងហើយយើងអត់ខ្មាសគេ។ ចាំបង្ហាញគេ ពេលយើងចេះស្ទាត់ល្អជាង មិនអញ្ចឹង?

 

+គុណវិបត្តិ៖

   -គ្មានអ្នកវិនិច្ឆ័យលើការសិក្សា៖ បើសិនជាយើងធ្វើអោយមានកំហុសអ្វីមួយ តែយើងមិនដឹងខ្លួនឯង អញ្ចឹងយើងធ្វើដូចម្ដេចអាចកែរវាបានបើសិនជាអត់មានគ្រូផង? ជួនកាលយើងអាចដាក់ដៃខុស ឬដាក់ជើងខុសក៍ថាបាន ហើយបើសិនជាយើងអាចដឹងពីកំហុសខ្លួនឯង ប៉ុន្តែវាអាចនឹងត្រូវការរយ:ពេលយូរទម្រាំដឹង។

   -ពន្យាពេល៖ ដោយសារតែអត់មានគ្រូ គ្មានកាលវិភាគច្បាស់លាស់​ អញ្ចឹងយើងចង់រៀនពេលណា៎ ហ្វឹកហាត់ពេលណា៎គឺស្រេចចិត្តយើងទាំងអស់។ អញ្ចឹងហើយការហ្វឹកហាត់ និងរៀនភ្លេងនឹងត្រូវបានពន្យារហូត។

   -អស់ការជំរុញទឹកចិត្ត៖ នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថារៀនចាប់លែងសូវបាន យូរៗទៅយើងនឹងអស់អារម្មណ៍ក្នុងការហ្វឹកហាត់បន្ត។ បន្ទាប់មកយើងអាចនឹងបោះបង់ចោលក្នុងការរៀនលេងភ្លេង ទោះបីជាយើងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាបើយើងចេះស្ទាត់ នោះយើងនឹងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាក៍ដោយ។