ភាគច្រើននៅពេលដែលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមរៀនលេងតន្ត្រី យើងតែងតែព្យាយាមរកទិញឧបករណ៍តន្ត្រីដែលមានតម្លៃថោក ព្រោះយើងគិតថាធ្វើដូចនេះយើងអាចសន្សំថវិកាបាន។

ប៉ុន្តែ… ធ្វើអញ្ចឹងពិតជាល្អសម្រាប់អ្នកមែនអត់?

ស្របពេលដែលវាប្រហែលជាល្អសម្រាប់អ្នក (បើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងថវិកា) ប៉ុន្តែវាក៍មានចំនុចមិនល្អមួយចំនួនផងដែរ។ តោះនាំគ្នាងាកមើលពី សារ:សំខាន់របស់ គុណភាពឧបករណ៍តន្ត្រី

 

Fender

 

-វត្ថុធាតុដើម៖ ឧបករណ៍តន្ត្រីដែលមានតម្លៃថោក ប្រាកដជាមានការធ្វើឡើងដោយវត្ថុធាតុដើមដែលមិនសូវមានគុណភាព (ព្រោះវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពមិនមែនមានតម្លៃថោកទេ បើសិនជាមានមែន អញ្ចឹងអ្នកលក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចំនេញ?)។ នៅពេលដែលយើងនិយាយបែបនេះ ប្រាកដជាមានមិតិយោបល់យល់ថា បើទោះជាវត្ថុធាតុដើមមានគុណភាពមិនល្អក៍លេងចេញជាភ្លេងដែរ។ ការយល់ឃើញនេះមិនខុសឡើយ ប៉ុន្តែវានឹងពិបាកលេងជាងឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍ដូចជាហ្គីតា សម្រាប់ហ្គីតាដែលមានគុណភាពមិនល្អ វានឹងឆាប់ខូចខាត ហើយអ្នកនឹងទទួលរងនៅការឈឺដៃខ្លាំងដោយសារ ខ្សែ និង ខ្ទង់ហ្គីតាខ្ពស់ពេកជាដើម។

-គុណភាពសម្លេង៖ ប្រាកដណាស់! គុណភាពសម្លេងរវាងឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពល្អ និងឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពមិនល្អ ប្រាកដជាមានគុណភាពមិនដូចគ្នាទេ ហើយនេះក៍ដោយសារតែសម្ភារ:ដែលផ្សំផ្គុំឡើងរវាងឧបករណ៍ទាំងពីរប្រភេទនេះដែរ។ ដូច្នេះ បើសិនជាអ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនលេងភ្លេង ហើយអ្នកចង់សាកល្បងលេងបទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្ត លទ្ធផលនោះគឺ អ្នកអាចនឹងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបាននោះទេ ដោយសារតែជាធម្មតា ក្នុងនាមជាតារាចម្រៀង គេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់។

-ថវិកា៖ ត្រូវហើយ! ចំនុចនេះធ្លាប់តែជាចំនុចវិជ្ជមានសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមិនមែននៅក្នុងថ្នាក់លំដាប់ល្អ។ នេះក៍ដោយសារតែ ឧបករណ៍ដែលមិនមានគុណភាពល្អច្រើនតែឆាប់ខូចខាត ដោយសារតែវាត្រូវបានគេផ្សំផ្គុំឡើងដោយវត្ថុធាតុដើមមិនសូវល្អ (អញ្ចឹងអ្នកអាចនឹងត្រូវចំណាយថវិកាលើការជួសជល់ឧបករណ៍មួយនោះរហូត ហើយអ្នកក៍ប្រហែលជាត្រូវចំណាយថវិកាជួសជល់ច្រើនជាងពេលដែលអ្នកចំណាយទិញវាផង)។ ក្នុងករណីដែលវាទទួលបានការខូចខាតខ្លាំង រហូតដល់ថ្នាក់ជួសជល់លែងកើត ឬក៍អ្នកចាប់ផ្ដើមគិតថាអ្នកចំណាយថវិកាលើការជួសជល់ច្រើនពេក ហើយអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមទិញឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពល្អវិញ អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកចំណាយថវិកាពីរដងលើឧបករណ៍តន្ត្រីដូចគ្នាហើយ។

ដូូចនេះ អ្នកគួរតែរកឧបករណ៍គុណភាពល្អ ដែលអ្នកអាចទិញបានហើយត្រូវជាមួយកម្រិតរបស់អ្នក។


For those who love music with the latest technology, GO:KEYS might be what you need to have and it is now available in SoundsKool Music Cambodia!

GO:KEYS is a fun, easy-to-use keyboard that lets you play along with your favorite music—streamed wirelessly through its powerful onboard speakers. Just connect your smartphone via Bluetooth®, pick a song, and play along! And with sound quality that beats most standalone Bluetooth speakers, GO:KEYS is great for just listening to music too.

Jam Along with Your Favorite Online Music Streamed from Your Smartphone

GO:KEYS uses your smartphone to access free online musical content, so you’ll never run out of songs to play along with. You can also work with dedicated apps that teach you how to play the latest songs or classical pieces, or get vocal with some karaoke. And when you’re ready to start creating your own music, the built-in Loop Mix function lets you jam with over 500 pro-quality onboard sounds. Compact, portable, and battery-powered, GO:KEYS can be played wherever you get the urge. A world of music is waiting for you—start the journey with GO:KEYS!


1. It reduces stress and anxiety:

Singing releases hormones called Endorphins. It is a kind of hormones that increase feelings of joy and pleasure. As a result, this will decrease stress and anxiety. Both of these hormones can make you feel better in general and lessen any pain you might be feeling.

Girl-singing-with-mic

2. It helps your facial muscles, your diaphragm, and your intercostal muscles:

The actual technique of singing from the diaphragm can boost your abdomen and back muscles. The movement of your facial muscles is also unique when you sing, which can make your face look more active and lively. Plus, the groups of muscles running between the ribs that help shape and move the chest wall–will receive quite the workout as well as you sing.

3. It helps your memory.

Even though sometimes you can’t always remember all of the lyrics to your favorite songs, still you have to use your memory to memorize some of the lyrics. This is one excellent way to keep your brain functioning well as you age.

Microphone on a white background

4. Singing helps with sleep

Singing can help reinforce throat and palate muscles, which will help you to stop snoring and sleep apnoea. Singing is an exercise that helps to stop both chronic snorings and sleep apnoea, which causes people to stop breathing during deep sleep. This means that singing is an exercise to make up have a good night sleep!

 5. Singing enhances cognition

There are several studies that have concluded that singers and musicians tend to have higher IQs than non-musicians. Singing can help develop your overall brain function and help you think a clearer and faster.


Taking the first step into playing musical instruments, most people will want to buy themselves cheap musical instrument thinking it’ll save their money while they’re just the beginner.

But is it truly good for you?

While it might be good (If we’re talking about money here) but there’re also downfalls of it. Here we’ll talk about Reasons why top quality is better

Fender

-Materials: there’s no cheap musical instrument which used a top quality material to build (If there’s, then how could the creator benefits from selling it?). The simple sample would be a guitar if it’s built with cheap materials, imagine the woods that easily break, the strings that might actually cut your finger (just kidding! LOL), wouldn’t it be hard to play?

-Sound: of course! the sound will be different between a cheap and a good quality. So, if you’re a beginner and you’re trying to play songs from your favorite artists the answer is, you might not like the result that much (because an artist uses a good quality instrument)

-Money: yes, this point used to be the advantage of getting a cheap instrument (plot twist!). This point is here because just like the point we’ve mentioned above. This kind of instrument is easily broken or damaged, so if it can be fixed you’ll have to spend your money keep fixing it (you probably have to spend more money than when you’ve bought it). Maybe it’s too damaged to be fixed and you started to get sick of this kind of instruments and want to buy a good quality one now. That means you’ve spent money two times on buying the same musical instrument.

 

So, maybe try and get the best quality musical instrument that is affordable for you and fit your level (This should be a good choice :D)


ពេល​ដែល​ចង់​រៀន​ភ្លេង អ្វីដែល​យើង​គិត​ឃើញ​មុន​គេ​គឺ​បើក​យូធូប​មើល​ហើយ​រៀន​លេង​ភ្លេង​តាម​គេ​។ ធ្វើ​អញ្ចឹង​ស្រួល​ហើយ​អត់​អស់​លុយ​ច្រើន​ទៀត គ្រាន់​តែ​ទៅ​ទិញ​ឧបករណ៍​ភ្លេង​ដែល​យើង​ចង់​ចេះ​មក​ចប់​ហើយ​។

ប៉ុន្តែច្បាស់អត់ថាជម្រើសហ្នឹងល្អសម្រាប់យើង?

ដើម្បីអោយសម្រេចចិត្តអោយបានកាន់តែច្បាស់យើងនឹងផ្ដល់ពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិថា រៀនភ្លេងខ្លួនឯងល្អអត់?

 

+គុណសម្បត្តិ៖

   -ថវិកា៖ ក្នុងការរៀនភ្លេងដោយខ្លួនឯង គឺយើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយឡើយ ឬបើយើងចង់រៀនតាមអុីនធឺណែតក៍មិនចំណាយលុយច្រើនលើវាដែរ។

   -ពេលណាក៍បាន៖ បើសិនយើងបង្រៀនខ្លួនឯង យើងអាចរៀបចំពេលរៀនពេលណាក៍បានអាស្រ័យលើកាលវិភាគ និងការចង់បានរបស់យើងរៀងៗខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ បើសិនជាយើងរវល់ពេញពីរសប្ដាហ៍ អញ្ចឹងយើងអាចរៀបកាលវិភាគនៅពេលដែលយើងទំនេរ ឬក៍ពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់រៀនវិញក៍បាន។ គ្មានអ្នកណារអ៊ូដាក់យើងឡើយ។

   -មិនប្រឈមច្រើន៖ បើរៀនដោយខ្លួនឯង យើងមិនចាំបាច់បង្ហាញគេថាខ្លួនឯងលេងភ្លេងខុសយ៉ាងម៉េចខ្លះទេ អញ្ចឹងហើយយើងអត់ខ្មាសគេ។ ចាំបង្ហាញគេ ពេលយើងចេះស្ទាត់ល្អជាង មិនអញ្ចឹង?

 

+គុណវិបត្តិ៖

   -គ្មានអ្នកវិនិច្ឆ័យលើការសិក្សា៖ បើសិនជាយើងធ្វើអោយមានកំហុសអ្វីមួយ តែយើងមិនដឹងខ្លួនឯង អញ្ចឹងយើងធ្វើដូចម្ដេចអាចកែរវាបានបើសិនជាអត់មានគ្រូផង? ជួនកាលយើងអាចដាក់ដៃខុស ឬដាក់ជើងខុសក៍ថាបាន ហើយបើសិនជាយើងអាចដឹងពីកំហុសខ្លួនឯង ប៉ុន្តែវាអាចនឹងត្រូវការរយ:ពេលយូរទម្រាំដឹង។

   -ពន្យាពេល៖ ដោយសារតែអត់មានគ្រូ គ្មានកាលវិភាគច្បាស់លាស់​ អញ្ចឹងយើងចង់រៀនពេលណា៎ ហ្វឹកហាត់ពេលណា៎គឺស្រេចចិត្តយើងទាំងអស់។ អញ្ចឹងហើយការហ្វឹកហាត់ និងរៀនភ្លេងនឹងត្រូវបានពន្យារហូត។

   -អស់ការជំរុញទឹកចិត្ត៖ នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថារៀនចាប់លែងសូវបាន យូរៗទៅយើងនឹងអស់អារម្មណ៍ក្នុងការហ្វឹកហាត់បន្ត។ បន្ទាប់មកយើងអាចនឹងបោះបង់ចោលក្នុងការរៀនលេងភ្លេង ទោះបីជាយើងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាបើយើងចេះស្ទាត់ នោះយើងនឹងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាក៍ដោយ។

 

 


តន្ត្រី គឺជាមុខជំនាញមួយដែលត្រូវបានមិតិមួយចំនួនវាយតម្លៃថាមិនសូវផ្ដល់ផលប្រយោជន៍។ ប៉ុន្តែការគិតនោះពិតដែរឬទេ?

ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះ យើងសង្កេតឃើញថាមានឪពុកម្ដាយវ័យក្មេងមួយចំនួនបានយកកូនៗរបស់ពួកគេមកទទួលការសិក្សាខាងតន្រ្តី ស្របពេលដែលមានមិតិមួយចំនួនបានចោទថា ការយកកូនមកសិក្សាផ្នែកតន្រ្តីគឺជាការបង្ហិនពេលវេលា។

ផ្ទុយទៅវិញ មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលបានបង្ហាញថា ការសិក្សាផ្នែកតន្រ្តីពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែន ក្នុងនោះមានដូចជា៖

១. ជួយអោយអ្នកមានការគិតលឿនជាងមុន៖ ការហ្វឹកហាត់លេងឧបករណ៍តន្រ្តីជួយអោយអ្នកមានការចងចាំច្រើនជាមួយទំនុកភ្លេង និងការផ្ដោតអារម្មណ៍បានច្រើន។ លើសពីនេះទៅទៀតវាអាចជួយអ្នកអោយខ្លាំងខាងគណនា និង ដោះស្រាយបញ្ហានាៗបានយ៉ាងប្រសើរ។

២. ជួយអោយអ្នកប្រើប្រាស់អវ:យវ:នៃរាងកាយដូចជាដៃជើងបានប្រសើរជាងមុន៖ ជាមួយនឹងការលេងឧបករណ៍តន្ត្រី វាតម្រូវអោយអ្នកប្រើដៃសងខាង ឬប្រើដៃនិងជើង ដែលជាហេតុធ្វើអោយការប្រើប្រាស់ផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយធ្វើដំណើរការដោយរលូន។

៣. សិក្សាតន្រ្តីក៍ដូចជាសិក្សាភាសាផ្សេងទៀតដែរ៖ វាមិនមែនជារឿងងាយទេដែរអ្នកអាចអានអក្សរតន្រ្តីបានដោយរលូន ព្រោះថាជាមួយនឹងសៀវភៅតន្រ្តីដែលមានទំព័រសងខាង ដែលទំព័រខាងឆ្វេងគឺសម្រាប់ដៃឆ្វេង និង ទំព័រខាងស្ដាំសម្រាប់ដៃស្ដាំ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមឯកសារមួយបាននិយាយថា ការសិក្សាតន្ត្រីជួយអោយរៀនភាសាផ្សេងទៀត បានល្អជាងមុន។

៤. ជួយអោយមានការជឿរជាក់លើខ្លួនឯង៖ យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់គេហទំព័រ parenting website បាននិយាយថាការសិក្សាតន្រ្តីជួយបណ្ដុះភាពជឿរជាក់របស់កុមារ។ ដោយការដើរលើឆាក ការសម្លឹងរបស់ទស្សនិកជន និងការទះដៃជាដើម ទាំងនេះធ្វើអោយកុមារចេះប្រឈមមុខនៅទីសាធារណ:។ ចំណុចនេះពិតជាល្អសម្រាប់កុមារនៅប៉ែកអាសុី។

៥. ជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹង៖ ការលេងឧបករណ៍តន្រ្តីប្រៀបដូចជាអ្នកបានបញ្ចេញអារម្មណ៍ និងភាពតានតឹងទៅតាមបទភ្លេង ទាំងនេះហើយទើបគេប្រើបទចម្រៀង ឬបទភ្លេងសម្រាប់រំងាប់អារម្មណ៍តានតឹង។

 


Learning how to play musical instruments for free or cheaper price – who wouldn’t love that?

But are you sure that it’s the best choice for you? Of course, in order for you to decide properly, you need more information about this. In fact, here we’re about to tell you a list of Pros and Cons of self-taught Music

Pros

Money: If you’re spending on lessons online, then it won’t cost you as much as paying for school fees. Sometimes, you don’t even have to spend a penny to teach yourself how to play an instrument.

Anytime you want: If you’re your own teacher, then you can arrange your study schedule according to whenever you like. Maybe you’ll be busy for these two whole weeks, so you can just do other things first, right? You can teach yourself later when you feel like it.

Comfort zone: You don’t have to show anyone how you can make mistakes in playing the instrument, so you don’t have to be embarrassed. You can show them how you play after you’ve mastered the skill, right?

Cons

Who will evaluate your work: What if you’ve made a mistake without even realizing it? Who will correct it for you? Even if you’ve come to realize your own mistakes, but don’t you think it will take sometimes for you to know that?

Procrastination: Remember, we’re only doing our homework because our teacher will check it. Without teacher and proper schedule, we tend to delay and delay our practice and lessons. We will just get back to practice whenever we want.

Demotivating: When you start to feel like you’ve lost track or you don’t know what step you need to take next, you might start to lose your interest. Gradually, you might end up choosing to cast your lessons away even though you know it yourself that you would love to master it.


Hey there guys!

Did you know that we held a Khmer New Year music performance?

Our talented students played great, and once again it was very impressive of our students that they are brave enough to have their own performance in front of a crowd and to show how talented they are. Well done!

Of course, this comes as no surprise given our amazing teachers (lol!)

Check our Facebook post for complete photos >> 


New Adult Music Lessons

Music is a passion shared by many, kids and adults alike. Sometimes our working lives can eat away at our passions. But fear not!

SoundsKool’s come up with a flexible study time using private lessons in our rooms specifically designed for adults, be it for beginners or restarters.

Study Monday to Friday 9am to 2pm and enjoy 12-15% off standard fees!

Buy 4 lessons  $130, or 10 lessons for $300

And, you can change, swap and move your lessons to fit your schedule. Sounds good?

Call us on 023211416 or register directly online >>

 

 


Dear Parents, Students and Friends!

I hope you are all having a wonderful time learning music at SoundsKool, please note the important changes below:

From 2018 we are adopting Cambodia’s International School Calendars. This means we are changing our event schedule and billing too.

New Music Study Term from 2018:

ONE TO ONE LESSONS (Private Lessons)

There will only be Two Semesters per year (Jan-June and July-December). This means that the term of study matches that of international schools. It will be easier for families to plan holidays and know when our term starts again. 

Existing students will be automatically switched, and billing will be adjusted. Check out payment options on the registration page >> Note that there is a 12% discount if you pay early.

New student can join at any time, even in the middle of the semester. Your billing will be adjusted so you pay only what you owe.

ADULT LESSONS

Adults have now an upgraded study option – you can still enjoy taking music lessons even with a busy working life! Study anytime between Monday and Friday 9am to 2pm, and access special rates. You can switch, swap or move lessons as many times as you wish within the semester (around 5-6 months).

GROUP LESSONS 

If you are taking group lessons (KoolKids, or any other group), note that the term of study will be of around 9-10 lessons depending on the semester. Billing is charged monthly and there will be a one month deposit.

FEES OVERVIEW

For an overview of our fees, visit the registration page >> and if you have any enquiries simply call our School Desk on 023 211 416

We hope you find these changes helpful, and happy practice!

PS – A letter from the school will be sent shortly about this article, including some interesting offers and discounts on pianos and guitars!