គុណភាពឧបករណ៍តន្ត្រី

baher-khairy-129107-unsplash

ភាគច្រើននៅពេលដែលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមរៀនលេងតន្ត្រី យើងតែងតែព្យាយាមរកទិញឧបករណ៍តន្ត្រីដែលមានតម្លៃថោក ព្រោះយើងគិតថាធ្វើដូចនេះយើងអាចសន្សំថវិកាបាន។

ប៉ុន្តែ… ធ្វើអញ្ចឹងពិតជាល្អសម្រាប់អ្នកមែនអត់?

ស្របពេលដែលវាប្រហែលជាល្អសម្រាប់អ្នក (បើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងថវិកា) ប៉ុន្តែវាក៍មានចំនុចមិនល្អមួយចំនួនផងដែរ។ តោះនាំគ្នាងាកមើលពី សារ:សំខាន់របស់ គុណភាពឧបករណ៍តន្ត្រី

 

Fender

 

-វត្ថុធាតុដើម៖ ឧបករណ៍តន្ត្រីដែលមានតម្លៃថោក ប្រាកដជាមានការធ្វើឡើងដោយវត្ថុធាតុដើមដែលមិនសូវមានគុណភាព (ព្រោះវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពមិនមែនមានតម្លៃថោកទេ បើសិនជាមានមែន អញ្ចឹងអ្នកលក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចំនេញ?)។ នៅពេលដែលយើងនិយាយបែបនេះ ប្រាកដជាមានមិតិយោបល់យល់ថា បើទោះជាវត្ថុធាតុដើមមានគុណភាពមិនល្អក៍លេងចេញជាភ្លេងដែរ។ ការយល់ឃើញនេះមិនខុសឡើយ ប៉ុន្តែវានឹងពិបាកលេងជាងឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍ដូចជាហ្គីតា សម្រាប់ហ្គីតាដែលមានគុណភាពមិនល្អ វានឹងឆាប់ខូចខាត ហើយអ្នកនឹងទទួលរងនៅការឈឺដៃខ្លាំងដោយសារ ខ្សែ និង ខ្ទង់ហ្គីតាខ្ពស់ពេកជាដើម។

-គុណភាពសម្លេង៖ ប្រាកដណាស់! គុណភាពសម្លេងរវាងឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពល្អ និងឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពមិនល្អ ប្រាកដជាមានគុណភាពមិនដូចគ្នាទេ ហើយនេះក៍ដោយសារតែសម្ភារ:ដែលផ្សំផ្គុំឡើងរវាងឧបករណ៍ទាំងពីរប្រភេទនេះដែរ។ ដូច្នេះ បើសិនជាអ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនលេងភ្លេង ហើយអ្នកចង់សាកល្បងលេងបទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្ត លទ្ធផលនោះគឺ អ្នកអាចនឹងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបាននោះទេ ដោយសារតែជាធម្មតា ក្នុងនាមជាតារាចម្រៀង គេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់។

-ថវិកា៖ ត្រូវហើយ! ចំនុចនេះធ្លាប់តែជាចំនុចវិជ្ជមានសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមិនមែននៅក្នុងថ្នាក់លំដាប់ល្អ។ នេះក៍ដោយសារតែ ឧបករណ៍ដែលមិនមានគុណភាពល្អច្រើនតែឆាប់ខូចខាត ដោយសារតែវាត្រូវបានគេផ្សំផ្គុំឡើងដោយវត្ថុធាតុដើមមិនសូវល្អ (អញ្ចឹងអ្នកអាចនឹងត្រូវចំណាយថវិកាលើការជួសជល់ឧបករណ៍មួយនោះរហូត ហើយអ្នកក៍ប្រហែលជាត្រូវចំណាយថវិកាជួសជល់ច្រើនជាងពេលដែលអ្នកចំណាយទិញវាផង)។ ក្នុងករណីដែលវាទទួលបានការខូចខាតខ្លាំង រហូតដល់ថ្នាក់ជួសជល់លែងកើត ឬក៍អ្នកចាប់ផ្ដើមគិតថាអ្នកចំណាយថវិកាលើការជួសជល់ច្រើនពេក ហើយអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមទិញឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពល្អវិញ អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកចំណាយថវិកាពីរដងលើឧបករណ៍តន្ត្រីដូចគ្នាហើយ។

ដូូចនេះ អ្នកគួរតែរកឧបករណ៍គុណភាពល្អ ដែលអ្នកអាចទិញបានហើយត្រូវជាមួយកម្រិតរបស់អ្នក។